Izjava o zaštiti podataka

Internetska stranica www.vrlab.hr je stranica za informiranje o provedbi projekta „VR LABoratorij za mlade”, ref.br. Ugovora: UP.02.1.1.04.0082 (dalje u tekstu: Projekt) i vlasništvo je Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar. Grad Zadar u obavljanju djelatnosti prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja Internet stranice www.vrlab.hr. Svrha prikupljanja podataka je informiranje korisnika o trenutnim mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima koje se provode u sklopu Projekta i sufinanciraju iz EU fondova, analiza korištenja i rješavanje poteškoća na internetskoj stranici te unaprjeđenje stranice. Podaci će se koristiti isključivo za navedene svrhe. Pristupanjem internetskoj stranici www.vrlab.hr potvrđujete da ste pročitali i da prihvaćate Pravila o privatnosti i Izjavu o zaštiti podataka te da slobodno i izričito odobravate upotrebu osobnih podataka u prethodno određene svrhe. Nadalje, svaki korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske pri korištenju stranice.

Prikupljanje, korištenje i obrada podataka

Internetska stranica www.vrlab.hr usklađena je europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679, a koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine te koja predstavlja bitan napredak u području obrade i zaštite osobnih podataka.

U skladu s Člankom 6. i Člankom 7. Uredbe EU 2016/679 korisnik daje privolu za davanje i obradu osobnih podataka, prema predočenom obrascu profila za Prijavu, gdje je voditelj obrade GRAD ZADAR. Slijedom navedenog, Slanjem prijave putem obrasca za Prijavu na internetskim stranicama www.vrlab.hr korisnik samostalno potvrđuje da je upoznat s Pravilima o privatnosti i da se s istima slaže. Ovime također daje privolu (suglasnost) za prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka navedenih u obrascu za potrebe sudjelovanja u projektnim aktivnostima, a sve u svrhu provedbe projekta „VR LABoratorij za mlade”, ref.br. Ugovora: UP.02.1.1.04.0082.

Cjelokupni tekst Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) možete pročitati OVDJE.

Grad Zadar sakuplja osobne podatke na nekoliko lokacija na internetskoj stranici www.vrlab.hr, a sukladno vlastitom i slobodnom odabiru korisnika:

  • Kako bi povremeno poslali zainteresiranim korisnicima informaciju novoj otvorenoj edukaciji, organiziranom događanju ili napretku Projekta, sakupljaju se adrese elektroničke pošte. Korisnik upisivanjem svoje adrese elektroničke pošte prilikom popunjavanja obrasca za prijavu na internetskoj stranici www.vrlab.hr pristaje na zaprimanje takvih obavijesti te u svakom trenutku može izbrisati svoju adresu elektroničke pošte s liste primatelja dostavom zahtjeva za isto na e-mail eu.fondovi@grad-zadar.hr. Informacija sadrži podatke o edukaciji, najavu događanja ili podatke o napretku Projekta. Grad Zadar će adresu elektroničke pošte korisnika koristiti isključivo za namjenu slanja povremenih informacija za koju je korisnik dao privolu te ju neće neovlašteno koristiti.
  • Kako bi se prijavio za sudjelovanje na radionicama (edukacijama) ili ostalim događanjima u sklopu Projekta korisnik mora upisati adresu elektroničke pošte unutar definiranog obrasca unutar dijela internetske stranice pod nazivom Prijava. Na upisanu adresu šalju se obavijesti isključivo za namjenu za koju je korisnik prethodno izrazio suglasnost. Korisnik može u svakom trenutku zatražiti brisanje svoje adrese tako da pošalje zahtjev za brisanje na eu.fondovi@grad-zadar.hr .
  • Za potrebe pravdanja troškova projekta i dokazivanja provedbe aktivnosti korisnik pristaje na objavu fotografija i videa na kojima se nalazi, a koje su fotografirane, odnosno koji su snimljeni tijekom provedbe određene radionice, događanja ili ostalih aktivnosti u sklopu projekta “VR LABoratorij za mlade” u kojima korisnik sudjeluje. Predmetne fotografije i videa mogu se objavljivati na internetskoj stranici www.vrlab.hr, internetskim stranicama partnerskih institucija www.grad-zadar.hrwww.ss-prirodoslovno-graficka-zd.skole.hrwww.udrugacinaz.hrwww.udrugaporat.hr te facebook stranici Projekta VR LABoratorij za mlade - Zadar (@vrlabzd) u svrhu informiranja javnosti, povećanja vidljivosti i promidžbe Projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije. Korisnik može u svakom trenutku zatražiti brisanje sadržaja na kojima se nalazi tako da pošalje zahtjev za brisanje na eu.fondovi@grad-zadar.hr.

Na internetskim stranicama Projekta upotrebljavaju se poveznice za društvene mreže i to Facebook ikona za stranicu Projekta internetske stranice www.facebook.com i gumb „share“, a kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD te ikona „YouTube“ za internetsku uslugu „YouTube“ i gumb „share“, za koju je odgovoran „YouTube“ u vlasništvu tvrtke YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kada pristupate našim stranicama koristeći YouTube ili Facebook ikonu, uspostavlja se veza između vašeg preglednika i YouTube-ovih, odnosno Facebook-ovih servera, pri čemu se YouTube-u i Facebook-u prenose i određene informacije. Ukoliko ste pritom prijavljeni na YouTube ili Facebook, te se informacije mogu povezati s vašim YouTube ili Facebook korisničkim računom (npr. objava komentara, ili odabir ikona „Sviđa mi se“ i dr.). Ukoliko to želite spriječiti, trebali biste se prije posjećivanja naših internet-stranica odjaviti s YouTube-a i/ili Facebook-a. Detaljnije informacije o načinima na koje YouTube ili Facebook prikuplja i koristi osobne podatke, te o politikama privatnosti YouTube-a i Facebook-a nalaze se na njihovim internet-stranicama.

Navedeni podaci neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „VR LABoratorijza mlade“, ref.br.Ugovora UP.02.1.1.04.0082, zakonom ili po zahtjevu državnog tijela utemeljenog na zakonu.

Grad Zadar obvezuje se da će čuvati privatnost korisnika te da neće dijeliti pohranjene podatke, osim u slučaju kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti.

U slučaju kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava ili bilo kojih drugih prava, korisnici oslobađaju Grad Zadar i njegove zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti.

Pravo na izmjenu, dopunu ili brisanje osobnih podataka

Ako želite znati jesmo li prikupili Vaše osobne podatke, možete poslati pisani zahtjev na adresu elektroničke pošte eu.fondovi@grad-zadar.hr te će Vam biti odgovoreno u zakonskom roku od 30 dana. Sve prigovore, dopune, zahtjeve za pojašnjenjima, brisanjem i dopunama osobnih podataka korisnik može uputiti u bilo kojem trenutku na adresu elektroničke pošte eu.fondovi@grad-zadar.hr.

Dijeljenje sadržaja i odricanje od odgovornosti

Korisnik internetske stranice www.vrlab.hr može biti bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa stranici bez ikakvih ograničenja. Svaki korisnik slobodan je pretraživati i pregledavati mrežne stranice Projekta, no sadržaj koji je objavljen na stranicama (uključuje fotografije, tekst, video zapise, programerske kodove) smije se preuzimati i dijeliti dalje isključivo za nekomercijalne i osobne potrebe. Bilo kakvo dijeljenje, prenošenje, preuzimanje ili uporaba u komercijalne svrhe dopušteno je isključivo uz prethodno pisano odobrenje Grada Zadra.

Na stranici se nalaze poveznice na druge internetske stranice. Grad Zadar ne snosi odgovornost za sadržaj na tim stranicama, a ukoliko se na tim poveznicama otkrije štetan sadržaj, isti će biti uklonjen u najkraćem mogućem roku sa stranice.