Udruga Porat osnovana je s ciljem osnaživanja i integracije skupine liječenih ovisnika u društvo te kao takva raspolaže iskustvom i kapacitetima potrebnima za provedbu projektnih aktivnosti sa ciljnom skupinom mladih osoba u riziku od soc.isključenosti. Udruga je razvila metodologiju i specifičnost rada sa ciljnom skupinom mladih koji su izloženi soc.isklj.zbog stigmatiziranja društva, predrasuda, te iznad svega trebaju zaštitu i razumijevanje kroz provedbu programa resocijalizacije i jačanja svijesti šire javnosti o njihovim potrebama i problemima. U program resocijalizacije ljudi koji su zbog socijalne isključenosti bili na rubu siromaštva, u zadnje 3 godine su uspješno u društvo uključili 48 osoba, i realizirali 15 programa prevencije soc.isklj. financiranih od strane resornih ministarstava, kao i lokalne uprave i samouprave. Ukupno ima 4 zaposlenika i 51 člana.

http://www.udrugaporat.hr/

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat