27.09.2018.

Prijavi se na radionice!

Projekt VR LABoratorij za mlade kreće s prvim radionicama za mlade u dobi 15 do 29 godina u ponedjeljak, 15.10.2018. godine u prostorima COIN coworkinga u Zadru!

24.08.2018.

Održan I. koordinacijski sastanak

U petak, 24. kolovoza 2018. godine održan je prvi koordinacijski sastanak projektnog tima EU projekta VR LABoratorij za mlade (VR LAB) usmjerenog na poticanje socijalne uključenosti mladih u dobi od 15 do 29 godina.

18.05.2018.

Odobren VR LABoratorij za mlade!

U sljedećih 18 mjeseci, za  vrijeme trajanja provedbe projekta, Grad Zadar će u suradnji sa projektnim partnerima, implementacijom ključnih projektnih elemenata, tj.  edukacijom ciljnih skupina za osobne i poslove vještine, a posebice za korištenje IT tehnologije (virtualna stvarnost), omogućiti aktivno uključivanje istih u novi model prevencije socijalne uključenosti mladih, konkurentniji nastup na tržištu rada i sudjelovanje u kreiranju politika za mlade.