Održan I. koordinacijski sastanak partnera projekta.